Taparia 1408 Long Needle Nose Mini Plier + Taparia 1405 Side Cutting Mini Plier